Khi quý khách truy cập vào website của chúng tôi để tham khảo và mua sắm có nghĩa là quý khách đã đồng ý các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Xin quý khách vui lòng đọc kỹ trước khi quyết định hợp tác hoặc mua hàng. Ngoài ra, nếu có bất cứ câu hỏi nào về những thỏa thuận trên đây, vui lòng email cho chúng tôi