IBIS STYLES NHA TRANG

VỊ TRÍ

ĐỊA CHỈ. 86 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phốNha Trang, 650000 Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
ĐIỆN THOẠI. +84 (0) 258 627 4997 – FAX. +84 (0) 258 627 4996
VĨ ĐỘ. 12.2380 – KINH ĐỘ. 109.1950