Công ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Cam Ranh
Địa chỉ: 01 Đinh Tiên Hoàng, thôn Tân Hải, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm