Bánh tráng Cầu Mới

Dân đã từng nhậu ở Cam Ranh nhìn là biết ngay!
(Bánh Đa) đặc sản Cầu Mới.
Ship toàn quốc. Đặt tối thiểu 10 cái (bánh chưa nướng)

X