Đặc sản Cam Ranh, Tu Hài (ốc vòi voi)

Đơn vị tính: 1 ký
Đóng thùng xốp, gửi sân bay theo yêu cầu.