Mực ống 1 nắng Cam Ranh

Mực ống tươi sống trong quá trình đánh bắt ngoài biển phơi 1 nắng đem vào bờ.
Nghe là ghiền! Cực kỳ ngon! Ship toàn quốc!

X