Xoài Úc Cam Lâm

Quý Khách có nhu cầu đặt mua Xoài Úc vui lòng gửi tin nhắn đặt hàng như sau:

Họ & Tên:
SĐT:
Số lượng: Kg

Giá thành và giá đóng gói vận chuyển phù hợp sẽ được trao đổi qua thông tin khách để lại.

X