Yến sào Savinest nguyên tổ 100gr đã sơ chế

Điều kiện thổ nhưỡng ở Khánh_Hòa là nơi lý tưởng cho chim yến sinh sống và làm tổ, chất lượng yến Khánh Hòa được cả nước và thế giới công nhận về chất lượng.

X