Ở Cam Ranh có đến nhiều hãng taxi cho các bạn chọn lựa. Nếu lựa chọn đi taxi từ Cam Ranh về Nha Trang và ngược lại thì giá tầm khoảng 250.000 – 300.000 đồng/lượt.

Hãng TaxiSĐT (Bấm vào gọi ngay)
Airport Taxi0258.35285280258.62626262
Emasco Taxi0258.35151510258.3521521
Nha Trang Taxi0258.35115110258.3824000
Mai Linh0258.38383838
Trầm Hương0258.35615610258.6252525
Thành Hưng0258.3822822
Thiên An0258.3889988
Vĩnh Tuấn0258.3529529
Asia0258.35353535
VinaSun0258.38272727
Taxi Quốc Tế0258.3525252